Om boken

Läsarröster

Ayn Rand

Hjälp till!

Sverige idag?

Tipsa om boken

Länkar

Kontakt


Hem

Den livsbejakande liberalismens filosof

Ayn Rand (1905-1982) är en av de ledande tänkarna bakom den liberala renässansen i västvärlden. Som ingen annan kombinerade hon det traditionella försvaret av kapitalismens välgörande effekter med ett moraliskt försvar för den fria individen och det fria förnuftet.

Men Rand är betydligt mer djuplodande än andra politisk tänkare. Hon skapade ett helt filosofiskt system av kunskapsteori och etik som hon menade att politiken måste bygga på. Genom ett försvar för förnuftet, det upplysta egenintresset och laissez-faire-liberalismen gav hon ett inspirerande alternativ till alla dagens dominerande tankeskolor.

Ayn Rand föddes och växte upp i S:t Petersburg i Ryssland 1905 och upplevde den kommunistiska statskuppen och hur de nya härskarna förstatligade familjens apotek. Hon flydde från landet till USA, för att bli författare i den nation som hon såg som frihetens högborg.

Men hon upptäckte snabbt att idéer om kollektivets makt över individen började få inflytande även i Amerika. Så kom det sig att hon allt mer kombinerade en författarkarriär med politiskt och moraliskt engagemang för individualismen. På 30-talet, när kommunismen och fascismen var på frammarsch skrev hon romanerna We the Living och Anthem, som avslöjade hur de totala staterna dödade människans livsglädje.

När Rand nästan var helt pank fick hon sitt stora genombrott med romanen The Fountainhead, vilken tar upp vikten av integritet och självständigt skapande. Boken sålde i miljonupplagor och den filmatiserades med Gary Cooper i huvudrollen. Rand fick nu andrum att fördjupa sitt filosofiska intresse och hon började arbeta med frågor om hur människan får kunskap, hur människan bör leva osv.

Rand fick en krets lärjungar, som den nuvarande centralbankschefen i USA, Alan Greenspan, filosofen Leonard Peikoff, psykologen Nathaniel Branden och ekonomen George Reisman. Hon flyttade till New York och efter tolv års arbete gav hon ut den monumentala filosofiska romanen Atlas Shrugged, som enligt en undersökning är den bok efter Bibeln som har påverkat amerikanska läsares liv allra mest.

Rand blev omdiskuterad och syntes ofta i TV, radio och tidningar från och med 60-talet. Hon kunde sprida sina idéer genom en tankesmedja och en tidskrift, och snart började hon ge ut facklitteratur som presenterade hennes analyser och presenterade hennes filosofiska system, objektivismen.

För de radikala studenter som var motståndare till både etablissemanget och till 68-socialismen blev Rand den store förebilden. Hon blev en av Amerikas mest omdebatterade gestalter och bidrog till ett snabbt växande intresse för de liberala idéerna. En hel generation av unga ekonomer, filosofer och statsvetare fick nytt förtroende för frihetens idéer genom Rands individualistiska vision.

När hon avled 1982 hade hennes idéer redan fått genomslag i den "nyliberala" vågens intellektuella klimat av avregleringar och privatiseringar.