Om boken

Läsarröster

Ayn Rand

Hjälp till!

Sverige idag?

Tipsa om boken

Länkar

Kontakt


Hem

"Ayn Rands författarskap har varit en vägledande inspirationskälla för mig sedan jag första gången kom i kontakt med Och världen skälvde i början på 90-talet, Eftersom inget är omöjligt för de facinerande hjältarna känner man att man själv är i stånd att flytta berg. Om man bara vill.

Det gäller bara att hitta Dagny Taggart'en inom sig!"
Lill-Marit Bugge
 

"Och världen skälvde är tveklöst den bok som påverkat min samhällssyn mest radikalt. Beskrivningarna om vikten av att låta människan leva i frihet och få njuta av frukten av sitt arbete är övertygande in i minsta detalj. Ingen läsare kan lämnas oberörd av bokens ständiga aktualitet. Boken ger en upplevelse där känslan av maktlöshet inför överheten varvas med det starka intrycket av att vara är en inspirationskälla av stora mått."
Karolin A. Johansson
 

"Och världen skälvde är en bok som fick mig att omvärdera alla filosofiska föreställningar jag tagit för givna, och lärde mig vad som är viktigt och oviktigt i livet. På ytan handlar den om frihet och individualism, men på ett djupare plan handlar den om livsglädje."
Johan Norberg

 

"Det som fick mig att falla för Och världen skälvde är dess breda och fascinerande kopplingar mellan till synes orelaterade ämnen. Allt från konkurrenslagstiftning, död och skatter till sex, nöjen och ambition sätts in i ett filosofiskt sammanhang där meningen med livet är din egen lycka. Den får dig att tänka i nya banor. Boken presenterar nydanade lösningar inom såväl etik, politik och kunskapsteori - en veritabel filosofisk revolution - men det hamnar ändå inte i motsats till att den också är en spännande, vacker och heroisk berättelse. Den skoningslösa beskrivningen av karaktärer drivna av självuppoffringens och frihetsinskränkningarnas ideal är därtill ofta stor humor."
Mattias Svensson
 

"Och världen skälvde behöver läsas av alla politiker för att få en tankeställare om hur betydelsefullt företagandet är för ett samhälles välstånd och av alla för att få del av en ljus vision om att ett annat samhälle är möjligt. Med en briljant träffsäkerhet pekar Rand på den roffarmentalitet som får samhällen att gå under och lyfter fram de hjältar som genom arbete, företagande och kunskapsutveckling bär vårt samhälle och dess välstånd på sina axlar. Och världen skälvde är en roman som påverkat många och borde påverka ännu fler. Bokens budskap borde ljuda genom hela samhället och mana till kamp för allas rätt till liv, frihet och egendom."
Gunnar Axén
   

"Kul att Ayn Rand uppmärksammas på nytt i Sverige. Alla samhällsintresserade har nåt att hämta från Rand och vare sig man gillar henne eller inte är hennes resonemang alltid lika aktuellt. Hoppas vi får se utmärkelsen Månadens Dagny respektive Jim här på sidan! Jag har redan några kandidater..."
Mattias Östmar
 

”Och världen skälvde är svår att lägga ifrån sig. Den är unik genom att kombinera en spännande handling med ett filosofiskt och politiskt budskap på ett så självklart sätt. Men med detta sagt vill jag gärna också slå ett rejält slag för Ayn Rands andra stora roman – Urkällan. Nästan lika omfattande i sidantal, och en fantastisk berättelse som visar vad integritet och självkänsla betyder i praktiken för en människa. Det var ett tag sedan den gavs ut på svenska, men den brukar gå att hitta på antikvariat. Värd att leta efter så snart du har läst klart Och världen skälvde!”
Andreas Bengtsson